Update coronacrisis: werkwijze van de raad van arbitrage vanaf 28 april

28-04-2020 | Actueel

De Raad van Arbitrage werkt de komende tijd door zoals hij dat de afgelopen weken heeft gedaan. Dat betekent dat nieuwe zaken worden ingenomen, lopende zaken worden behandeld en vonnissen worden uitgereikt. De Raad van Arbitrage houdt zich daarbij uiteraard aan de maatregelen van het kabinet in de aanpak van het coronavirus.

Digitale zittingen

De mondelinge behandeling, het hart van de procedure bij de Raad van Arbitrage, wordt voor de periode van de beperkende maatregelen (in ieder geval tot en met 29 mei a.s.) zo veel als mogelijk digitaal gedaan. Ook geschillen waarbij een bezichtiging van het bouwwerk nodig is, zullen zoveel mogelijk per videoverbinding worden behandeld. Op een latere datum zal dan met inachtneming van de anderhalve meter norm een bezichtiging plaatsvinden. Dit zal tijdens de digitale zitting met partijen worden besproken.

Partijen ontvangen tijdig voor de digitale zitting een uitnodiging met aanwijzingen. De verbinding wordt voor de zitting getest. De digitale zitting verloopt niet veel anders dan een gewone fysieke zitting. Arbiters en secretaris nemen, wederom met inachtneming van de anderhalve meter norm, gezamenlijk deel vanuit de Raad van Arbitrage terwijl advocaten en partijen deelnemen vanaf hun individuele locaties, dan wel samen vanaf het kantoor van de advocaten. Voor een effectief verloop van de zitting, vraagt de Raad van Arbitrage partijen hun pleitnotities een dag voor de zitting te mailen. De zitting wordt dan gebruikt voor het bevragen van partijen en advocaten door arbiters. Partijen en advocaten worden vervolgens in de gelegenheid gesteld om te reageren op elkaars stellingen, gevolgd door mogelijke aanvullende vragen van arbiters. Partijen hebben uiteraard het laatste woord.

Partijen kunnen desgevraagd afzien van een mondelinge behandeling. In dit geval zullen arbiters op grond van de stukken het geschil beslechten. Zaken die zich niet lenen voor een behandeling via een videoverbinding en die ook niet op de stukken kunnen worden afgedaan, zullen in overleg met partijen worden verplaatst naar een latere datum.

Indienen stukken

Partijen wordt verzocht om de stukken niet alleen op papier maar ook steeds digitaal in te dienen, bij voorkeur als doorzoekbare PDF of gewone PDF, waarbij de producties voorzien zijn van een bladwijzer.

Bereikbaarheid kantoor rva

Het kantoor van de RvA is gewoon bereikbaar. Omdat wordt gewerkt met een beperkte bezetting op kantoor kan het iets langer duren voordat u een reactie krijgt. Wij hopen op uw begrip daarvoor.

Overig nieuws