Update 4 november 2020: zittingen en de tijdelijk aangescherpte covid-19-maatregelen

11-11-2020 | Actueel

De per 4 november 2020 tijdelijk aangescherpte maatregelen brengen geen wijziging in het beleid van de RvA dat in belang van partijen de zittingen zoveel mogelijk doorgang vinden.

Vanzelfsprekend gebeurt dit steeds met in achtneming van alle overheidsrichtlijnen, waaronder de bekende anderhalve-meter-norm. Vanwege de grootte van de beschikbare zittingsruimtes is door deze laatste norm het aantal personen dat aan de zitting kan deelnemen aan een maximum verbonden. Bij de uitnodiging voor de zitting wordt dit maximumaantal deelnemers medegedeeld.
Mocht een partij meer dan dit maximumaantal personen willen laten deelnemen, dan kan dat via een videoverbinding. Bij zittingen op kantoor van de RvA kan de RvA dit verzorgen, bij zittingen elders in het land, dient de partij daarvoor in beginsel zelf te zorgen.
Indien iemand de zitting niet kan bijwonen vanwege thuisquarantaine, is dat in het algemeen geen reden om de zitting te annuleren. Deze persoon kan de zitting dan bijwonen via video-verbinding (zie hierboven).  

Bij de eventuele bezichtiging streeft de RvA ernaar om het aantal personen dat daaraan fysiek deelneemt zo beperkt mogelijk te laten zijn. Degenen die niet fysiek aanwezig zijn, kunnen dan door wel aanwezigen per telefoon/video (Facetime, Whats App video etc.) op de hoogte worden gehouden.
Verder wordt dringend geadviseerd om bij de bezichtiging een mondkapje te dragen.

Overig nieuws