Update 29 september 2020: zittingen en de aangescherpte covid-19-maatregelen

29-09-2020 | Actueel

De per 29 september 2020 aangescherpte maatregelen brengen geen wijziging in het beleid van de RvA dat in belang van partijen de zittingen zoveel mogelijk doorgang vinden.

Vanzelfsprekend gebeurt dit steeds met in achtneming van alle overheids-richtlijnen, waaronder de bekende anderhalve-meter-norm. Vanwege de grootte van de beschikbare zittingsruimtes is door deze laatste norm het aantal personen dat aan de zitting kan deelnemen aan een maximum verbonden. Bij de uitnodiging voor de zitting wordt dit maximumaantal deelnemers medegedeeld.
Mocht een partij meer dan dit maximumaantal personen willen laten deelnemen, dan kan dat desgewenst via een videoverbinding. Bij zittingen op kantoor van de RvA kan de RvA dit verzorgen, bij zittingen elders in het land, dient de partij daarvoor in beginsel zelf te zorgen.
Indien iemand de zitting niet kan bijwonen vanwege thuisquarantaine, is dat in het algemeen geen reden om de zitting te annuleren. Deze persoon kan de zitting dan bijwonen via video-verbinding (zie hierboven).  

Bij de eventuele bezichtiging kunnen er omstandigheden aanwezig zijn waardoor het (tijdelijk) niet mogelijk is om onderling de vereiste 1,5 meter afstand aan te houden. In dat soort gevallen is het dragen van een mondkapje, ter bescherming van uzelf en de anderen, gewenst. Bij deze daarom het verzoek om bij de bezichtiging steeds een mondkapje mee te nemen, zodat u dat zo nodig kunt dragen.

Overig nieuws