update 15 februari 2022: zittingen en coronamaatregelen

24-02-2022 | Actueel

In verband met het per 25 februari 2022 vervallen van de Corona-maatregelen, zal de RvA met ingang van 28 februari 2022 de zittingen weer laten plaatsvinden, zoals deze voor invoering van deze maatregelen werden georganiseerd.

Dit betekent concreet dat de anderhalvemeter afstand, het mondkapje en het coronatoegangsbewijs niet meer vereist zijn.

Voor de thans reeds geplande zittingen kan het aantal aanwezigen alleen in overleg met de RvA worden aangepast.

Overig nieuws