Nieuwsarchief

Wijziging regeling nakosten
11-04-2014

De regeling inzake nakosten, zoals vermeld in de Leidraad vergoeding kosten van processuele bijstand, zal per 1 mei a.s. worden gewijzigd. In plaats van die regeling, geldt vanaf die datum dat nakosten niet meer standaard berekend worden, maar kunnen worden gevorderd en alsdan kunnen worden toegewezen tot het door de Rechtbanken en Gerechtshoven gehanteerde liquidatietarief: salaris advocaat (het nasalaris) € 131 zonder betekening en verhoogd met € 68 in geval van betekening.
» Lees meer

Aanpassing rolreglement (parkeerrol)
13-03-2014

Artikel 8 van het rolreglement is na opmerkingen van partijen aangepast. Het betrof de voortzetting van het geschil bij beëindiging van de parkeerrol, waarbij regelmatig alsnog een termijn van acht weken werd gegund voor indiening van het volgende processtuk. Deze termijn is thans beperkt tot maximaal vier weken.
» Lees meer

Nieuw bij de RvA: de aan een project verbonden Advies Raad
06-11-2013

De Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA) heeft vanaf 1 september  2013 een nieuwe tak van dienstverlening: de aan een project verbonden Advies Raad (AR). De AR kan worden ingesteld op omvangrijke en gecompliceerde projecten. Doel en werkwijze van de AREen AR draagt bij aan een voortvarend bouwproces en het slagen van het project door te trachten eventuele geschillen tussen opdrachtgeefster en aanneemster te voorkomen, c.q. hierin te bemiddelen dan wel zorg te dragen voor een efficiënte interne beslechting hiervan. Het opereren van de...
» Geschillenregeling d.d. 1 september 2013 met lijst leden RvA voor Advies Raad
» Lees meer

Cobouw 18 juni jl.: interview met Klaas Mollema!
24-06-2013

» Lees het interview met Klaas Mollema!
» Lees meer

Jaarverslag RvA 2012
17-06-2013

Het jaarverslag 2012 van de RvA is zojuist gepubliceerd. U opent het jaarverslag via de knop hieronder.
» Jaarverslag RvA 2012
» Lees meer

Interviews jaarsverslag 2012
17-06-2013

Lees de interviews uit het jaarverslag 2012 met Gerard Meijer, Alexa Gratama, Irene Gorissen, Frits van Tol en Frank Dijkslag.
» Lees meer

Trend naar toenemende complexiteit in bouwcontracten.
17-06-2013

Lees het artikel in het jaarverslag 2012 over Trend naar toenemende complexiteit in bouwcontracten.
» Lees meer

Visie jaarverslag 2012
17-06-2013

Lees de visie in het jaarverslag 2012 van Klaas Mollema (Bestuursvoorzitter RvA) en Bas van Luik (Directeur RvA)
» Lees meer

Interview Klaas Mollema
17-06-2013

Lees het interview met Klaas Mollema in Bouwformatie: Arbitrage helpt kwaliteit bewaken.
» Lees meer